Khách hàng có quyền từ chối nhận căn hộ chưa đủ điều kiện bàn giao?

Xin cảm ơn!

Tùng Lâm

điều kiện bàn giao căn hộ chung cư
Người mua nhà có quyền từ chối nhận nếu căn hộ bàn giao chưa đảm bảo các điều kiện
theo quy định của pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Trả lời:

Khoản 3 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định như sau: Chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao công trình xây dựng (căn hộ chung cư), nhà cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng và các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ ghi trong dự án đã được duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực. Nếu bàn giao nhà, công trình xây thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của công trình xây dựng, nhà đó.

Mặt khác, Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 quy định rõ, sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan thì hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành mới được phép đưa vào khai thác, sử dụng.

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở được quy định tại Phụ lục của Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng, bảo trì nhà ở riêng lẻ. Cụ thể gồm:

- Giấy phép xây dựng;

- Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng;

- Báo cáo kết quả thẩm tra, văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng;

- Bản vẽ hoàn công (nếu việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng);

- Báo cáo kết quả kiểm định, thí nghiệm (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các cơ quan, tổ chức Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn vận hành thang máy, an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo các quy định nêu trên, để nghiệm thu và bàn giao căn hộ chung cư, căn hộ phải đáp ứng các yêu cầu và phải có hồ sơ theo quy định hiện hành, trong đó có hồ sơ về an toàn vận hành thang máy, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Cùng với đó, căn hộ còn phải đáp ứng các điều kiện khác (nếu có) theo hợp đồng, thỏa thuận giữa hai bên.

Người mua được quyền từ chối nhận nếu căn hộ chưa đủ điều kiện bàn giao theo quy định hiện hành và thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp căn hộ thiếu an toàn, không đủ điều kiện bàn giao mà chủ đầu tư không khắc phục, vẫn yêu cầu người mua căn hộ nhận bàn giao thì khách hàng được quyền phản ánh vụ việc đến chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng (Sở Xây dựng, UBND). Người mua nhà có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để được giải quyết nếu phát hợp phát sinh tranh chấp.

Luật sư Kiều Anh Vũ

Nguồn: dothidiaoc.com