Phải nộp thuế thu nhập khi bán nhà cho người thân?

Chân thành cảm ơn!

Lan Bùi

thuế thu nhập khi bán nhà
Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu điều tiết vào thu nhập chịu thuế của
cá nhân trong kỳ tính thuế.

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu điều tiết vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trong kỳ tính thuế. Dựa vào thu nhập thực tế, hợp pháp của cá nhân, Nhà nước thu thuế để “tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và thực hiện công bằng xã hội”.

Hiện tại, Luật thuế thu nhập cá nhân phân biệt các trường hợp thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế, do đó có cá nhân cùng phát sinh thu nhập như chuyển nhượng bất động sản nhưng có người phải nộp thuế, có người lại không.

Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định các trường hợp thu nhập được miễn thuế như sau:

1. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân nếu cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa chồng với vợ; mẹ đẻ, cha đẻ với con đẻ; mẹ nuôi, cha nuôi với con nuôi; mẹ chồng, cha chồng với con dâu; mẹ vợ, cha vợ với con rể; bà nội, ông nội với cháu nội; bà ngoại, ông ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

3. Thu nhập từ nhận quà tặng, thừa kế là bất động sản giữa chồng với vọ; mẹ đẻ, cha đẻ với con đẻ; mẹ nuôi, cha nuôi với con nuôi; mẹ chồng, cha chồng với con dâu; mẹ vợ, cha vợ với con rể; bà nội, ông nội với cháu nội; bà ngoại, ông ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

4. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

5. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao để sản xuất.

6. Thu nhập của cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất lâm nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, làm muối.

7. Thu nhập từ kiều hối.

8. Thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, lãi từ tiền gửi tại tổ chức tín dụng.

9. Tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng, tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

10. Phần tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so với tiền lương làm việc trong giờ, làm việc ban ngày theo quy định của pháp luật hiện hành.

11. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

12. Thu nhập từ học bổng, gồm:

- Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

- Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước.

13. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích nhân đạo, từ thiện dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

14. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

15. Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

16. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Như vậy, trừ các trường hợp được miễn thuế như nêu trên, những thu nhập khác (theo quy định tại Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân) phải chịu thuế theo quy định.

Đồng thời, theo quy định hiện hành, thuế suất sẽ phụ thuộc vào mức thu nhập và loại thu nhập.

Luật sư Kiều Anh Vũ

Nguồn: dothidiaoc.com