Quy định về đất nằm trong hành lang an toàn giao thông

Vậy xin hỏi luật sư, gia đình tôi có được cấp 15m chiều dài này hay không?

Xin cảm ơn!

[email protected]

hành lang an toàn đường bộ
Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép
ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.
(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 5 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ quy định, hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Theo quy định hiện hành, giới hạn hành lang an toàn đường bộ xác định theo quy hoạch đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt như sau:

Một là, đối với đường ngoài đô thị, căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch và phạm vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên là: 17m đối với đường cấp I, cấp II; 13m đối với đường cấp III; 9m đối với đường cấp IV, cấp V; 4m đối với đường có cấp thấp hơn cấp V.

Hai là, đối với đường đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 11 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường ban hành quy định về Thể hiện nội dung tại điểm Ghi chú trên Giấy chứng nhận: Nếu thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố, cắm mốc thì ghi "Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình... (ghi tên của công trình có hành lang bảo vệ)"; hoặc ghi "Thửa đất có... m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình..." đối với trường hợp một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình."

Đồng thời, Điều 43 Luật Giao thông đường bộ 2008 có quy định: “Trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gồm công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí.

Trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, ngoài việc thực hiện quy định trên, được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được làm ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ. Việc đặt biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ.

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên gia đình nhà bạn sẽ không được xây dựng nhà cửa kiên cố trên diện tích đất thuộc hành lang giao thông.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, ngoại trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Mặt khác, người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định.

Tóm lại, nếu đáp ứng đủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành, gia đình bạn sẽ được cấp sổ đỏ đối với diện tích đất nói trên.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
(Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An)

Nguồn: dothidiaoc.com