Quy định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thời điểm mua mảnh đất nói trên, tôi được biết đây là đất quy hoạch rừng sinh thái nhưng đến nay vẫn không thấy triển khai thực hiện. Tôi có giấy xác nhận của phường là đất ở ổn định, không thuộc diện giải tỏa, không tranh chấp. 

Vậy xin hỏi luật sư, tôi có được chuyển đổi sang đất ở để xin tách sổ hay không? Thủ tục hồ sơ ra sao?

Xin cảm ơn!

[email protected]

chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật khi
chuyển mục đích sử dụng đất.
Trả lời:

Điều 52 Luật đất đai năm 2013 quy định, căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 Luật này, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật khi chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Đối với trường hợp của bạn, tốt nhất bạn nên liên hệ trực tiếp với Phòng Tài nguyên Môi trường UBND huyện/quận nơi mảnh đất tọa lạc để tìm hiểu cụ thể kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện cho phép, bạn có thể làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp sang đất ở. Theo đó, bạn nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Công ty luật hợp danh Thiên Thanh

Nguồn: dothidiaoc.com