EVN NPC thoái vốn tại Thiết bị điện miền Bắc

EVN NPC thoái vốn tại Thiết bị điện miền Bắc
(BĐT) - Ngày 11/12, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá hơn 2,3 triệu cổ phần của Công ty CP Thiết bị điện miền Bắc do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) sở hữu. Số cổ phần này chiếm tỷ lệ 26,26% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Thiết bị điện miền Bắc.
Xem Tiếp »

5% vốn EVNNPS được bán với giá khởi điểm 15.500 đồng/CP

5% vốn EVNNPS được bán với giá khởi điểm 15.500 đồng/CP
(BĐT) - Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP sẽ bán đấu giá 250 nghìn cổ phần của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc (EVNNPS), tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành doanh nghiệp này đang nắm giữ với giá khởi điểm 15.500 đồng/CP.
Xem Tiếp »

SCIC sẽ thoái hết vốn tại Cảng Thanh Hóa

SCIC sẽ thoái hết vốn tại Cảng Thanh Hóa
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá hơn 1 triệu cổ phần của Công ty CP Cảng Thanh Hóa (tương đương 51% vốn điều lệ) mà doanh nghiệp này đang nắm giữ với giá khởi điểm 10.600 đồng/CP.
Xem Tiếp »