10 năm khai phá thị trường tài chính tiêu dùng

10 năm khai phá thị trường tài chính tiêu dùng
Vào thời điểm 2007 khi 'cho vay trả góp' còn là một khái niệm xa lạ với đa số người Việt Nam, một doanh nghiệp đã xuất hiện trên thị trường, đặt nền móng đầu tiên cho ngành tài chính tiêu dùng trong nước. Đó chính là Công ty Tài chính TNHH HD SAISON, bấy giờ có tên là Công ty Tài chính SGVF với 100% vốn của Societé Générale - ngân hàng lớn thứ 3 nước Pháp.
Xem Tiếp »